Новини

Обявление

21.07.2020 By Блог Comments Off

Фирма Топекс 2 ЕООД, собственик на предлаганите и посочени в този сайт, от фирма Симада ЕООД, две къщи за гости – Sunday house Панорама и Sunday House Елин Пелин, уведомява за следното свое инвестиционно намерение/предложение:

Водовземане от съществуващо съоръжение за минерални води – изключителна държавна собственост – Сондаж №3, находище „Вършец“ и изграждане на минерален водопровод до „Къща за гости“ в УПИ XIV-199, кв. 65, по ПУП на гр. Вършец, общ. Вършец, ПИ 12961.423.199 по КККР, админ. адрес: ул. “Христо Ботев” № 71“ и “Къща за гости” в УПИ VII-173, кв. 66, по ПУП на гр. Вършец, общ. Вършец, ПИ 12961.423.173 по КККР, админ. адрес: ул. “Поп Исай” № 1“.

Минералната вода ще се използва за захранване на Релакс зони в двете нови „Къщи за гости“ съответно на ул. “Христо Ботев” № 71 и ул. “Поп Исай” № 1.

За целите на настоящото уведомяване, може да намерите по-долу два прикачени файла – единият: представляващ инвестиционното предложение на фирма Топекс 2 ЕООД, относно водовземането описано по-горе, а вторият: ВиК схема на бъдещото тръбно трасе. Двата файла са налични за сваляне, от всеки заинтересован.

Shema-a4_color

1_uved_IP_Naredba_OVOS

Скица къща Хр.Ботев нова 18_02_2020

Скица къща Поп Исай нова 18_02_2020