Правила на къщата

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ: КЪЩИ ЗА ГОСТИ „SUNDAY HOUSES“

Моля, внимателно прочетете тези вътрешни правила за ползване на къщи за гости „Sunday Houses“ преди да направите резервация.
Спазването на правилата ще подсигури Вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

Настаняването и освобождаването:

  • настаняване от 14:00 до 20:00 ч.
  • освобождаване до 12 часа на обяд

Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите – след допълнително уточняване при запитване.

Къщи за гости „Sunday Houses“ се задължават да предоставят услуги, съответстващи на изискванията за категоризация и обявените предварително цени.

Вътрешен ред:

1. Забранява се влизане и нощуване на лица в къщата, които не са регистрирани по надлежния ред.

2. Забранява се разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на къщите (без съгласуване със собственика на къщата).

3. Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите.

4. Гостите са длъжни при настаняване в къщата да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.

5. Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в къщите.

6. Пушенето в къщи за гости „Sunday Houses“ е абсолютно забранено. Допустимо е единствено на терасата и в двора на обектите.

7. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.

8. Гостите на къщата носят материална (финансова) отговорност за повреденото и/или изгубено имущество. Нанесените щети и/или липси върху собствеността на къщата се заплащат на рецепцията преди напускане на къщата.

9. При напускане гостите са длъжни лично да предадат ключовете за съответните стаи на администратора на къщата.

10. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

11. При нарушаване на обществения ред, в това число и нарушаване на забраната за силен шум в часовия диапазон между 14:00 – 16:00 часа и между 23:00 и 08:00 часа в следствие, на което бъде подаден сигнал към органите на реда, нарушителите – гости на къщи за гости „Sunday Houses“, поемат цялата отговорност за причинените от нарушаването на обществения ред вреди за къщи за гости „Sunday Houses“. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и/или други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.

12. Собственикът, съответно управляващият къщи за гости „Sunday Houses“ не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили както в рамките на туристическия обект, така и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!

13. При констатиране на груби нарушения на вътрешния ред и не спазване на този правилник, собственикът, съответно управляващият къщи за гости „Sunday Houses“, има право да прекрати правоотношенията си с гостите и съответно престоя им .

 Начин на резервиране

Директна резервация през сайта www.sundayhouses.eu
Резервация по телефона или имейла, посочен в сайта
Резервация на място в къщата
Резервация чрез онлайн платформа за настаняване

Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на капаро в размер на 50% в срок до 3 работни дни от извършване на резервацията.

 Плащанията се извършват по един от следните начини:

/избран от гостите, след предварително съгласуване с представител на къщи за гости „Sunday Houses“/

  • по банков път,
  • чрез онлайн плащане,
  • чрез електронно банкиране или
  • на място в къщи за гости „Sunday Houses“ – в брой или на пос терминал.

Ценности и сигурност:

Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къщи за гости „Sunday Houses“, са отговорност на съответния гост. При отворени/отключени прозорци и врати по време на периода им на настаняване, независимо дали гостите са на територията на къщи за гости „Sunday Houses“ или извън нея (на разходка, плаж, пикник и др.), отговорността при загуба или кражба е на съответния гост.

 Прекратяване/анулиране на резервация:

Прекратяването/анулирането на потвърдена резервация се извършва в срок не по кратък от 7 дни преди датата на пристигане на гостите. За тази цел е необходимо да изпратят писмено уведомление за отказ на: info@sundayhouses.eu. В случай, че прекратяването/анулирането е направено след този срок, гостите дължат неустойка в размер на 50% от цялата стойност на резервацията. Същото важи и при неявяване на направена резервация.

Приемане на общите условия:

С потвърждаването на резервацията клиентите заявяват, че са прочели и разбрали вътрешните правила за ползване на къщи за гости „Sunday Houses“ и са съгласни с тях!

Нови публикации

Обявление

21.07.2020

Връх Ком

29.06.2020